Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rare Barometer er et af EURORDIS's globale undersøgelsesinitiativer, der er tilgængelige på 23 sprog, som har til formål, at patienter med sjældne sygdomme bliver bedre hørt.

Tilmeld dig nu
00   000

stemmer er tilsluttet programmet

1

Tilmeld dig Rare Barometer

Tilmeld dig Rare Barometer

2

Modtag invitationer til undersøgelser

Modtag invitationer til undersøgelser

3

Deltag i en undersøgelse

Deltag i en undersøgelse

4

Modtag resultaterne

Modtag resultaterne

Hvem kan deltage?

Dette globale initiativ er tilgængeligt for alle i hele verden, som lever med en sjælden sygdom, samt for deres pårørende og omsorgsgivere. Jo flere der svarer og deler deres oplevelser, jo større er chancen for at vi bliver hørt! Alle svarene er anonyme og vil blive opbevaret på et sikkert sted, hvor kun vores forskningshold har adgang til dem.

Image ALT text

Hvordan din stemme kan gøre en forskel

Rare Barometer omdanner dine meninger og oplevelser med emner, der direkte påvirker dig, til fakta og figurer, som kan deles med patientorganisationer, politiske beslutningstagere og den generelle offentlighed for at opnå håndgribelige ændringer for mennesker, der lever med en sjælden sygdom.


Vores undersøgelser:


Oplyser politiske beslutningstagere og andre indflydelsesrige personer om, hvad det betyder at leve med en sjælden sygdom

Engagerer patienter til at deltage aktivt i forskning om de emner, der betyder mest for dig

Skaber et grænseløst samfund af mennesker der er påvirket af en sjælden sygdom, og som sammen arbejder på at skabe ændringer

Testimonies

I have always been an activist, in particular in fighting against my disease. I remember my first time at a Eurordis meeting some years age where I really understood how important scientific research is.


Fortrolighed

Dette program er ejet uafhængigt af EURORDIS og er et nonprofitinitiativ; dine oplysninger vil aldrig blive anvendt til kommercielle formål.

Fortrolighed

Ledelse

Rare Barometer har stor gavn af dets rådgivende komité. Dette er en komité, som yder konsulentbistand, og som består af enkeltpersoner med forskellige baggrunde (akademisk baggrund, virksomhedsbaggrund, beslutningstagere). Endelige beslutninger om fremtidige emner, der vil blive udforsket via programmet, træffes af EURORDIS.

Ledelse

Kontakt Rare Barometer Teamet

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil snakke om muligheder for samarbejde eller støtte til Rare Barometer programmet, bedes du kontakte:

Jessie Dubief,
Rare Barometer Programme Senior Manager

Jessie Dubief